• Pistes de padel
  • Local social
  • Abril 09 010
  • El club

El Club

RELACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA LEGALMENT CONSTITUIDA EL 7 DE MARÇ DE 2014

President: Francesc Targa Benet
Sotspresident: Ferran Moreno Arús
Secretàri: Josep Lluis Lopez
Tresorera: M. Teresa Colomer Vert
Vocals: Eva Lopez i Elvira Gambin

alt

alt